• Leraren gaan gebukt onder een te hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma De Monitor. De PO-Raad maakt zich zorgen en vindt het belangrijk dat leraren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun leerlingen. Ze pleit voor een betere structurele bekostiging waardoor ondersteunend personeel niet wegbezuinigd hoeft te worden en leraren administratief werk niet langer allemaal zelf hoeven te doen.

  • Hoe staat het ervoor met de werkdruk in het basisonderwijs? In haar uitzending van 10 januari aanstaande duikt De Monitor in dit onderwerp. De Monitor is een onderzoeksjournalistiek programma van KRO/NCRV. In een aflevering van ruim 25 minuten wordt onder meer verteld hoe hoog de werkdruk is die leraren ervaren en wat eraan wordt gedaan om die te verminderen. Ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is voor het programma geïnterviewd.

  • Om de regeldruk in het onderwijs te verminderen, mogen een aantal excellente scholen meedoen aan het experiment 'Regelluwe scholen'. De pilot gaat op 1 januari 2016 van start, zo heeft het kabinet vorige week besloten. De PO-Raad is groot voorstander van minder regels voor scholen, maar vindt dat alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben, deel zouden moeten kunnen nemen aan het experiment. 

  • Op maandag 5 oktober 2015 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een evenement georganiseerd voor mensen die samenwerken ‘voor de jeugd’. De Voor de Jeugd Dag vindt plaats in de...

  • Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. Ook komt er geen maximum groepsgrootte, maar gaat de regering wel inventariseren wat schoolbesturen doen om te voorkomen dat klassen te groot worden.

  • Stel de pilot regelluwe scholen niet alleen open voor scholen met het predicaat excellent, maar voor alle scholen die hun (basis)kwaliteit op orde hebben. De PO-Raad roept de Tweede Kamer samen met de ISBO, LVBS, VO-raad, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB in een brief op hiervoor bij staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) te pleiten. 

  • Om de regeldruk in het onderwijs te verminderen heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), eind 2014 het experiment ‘Regelluwe scholen’ aangekondigd. In de pilot krijgen alleen excellente scholen meer ruimte om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. De meerderheid van de Tweede Kamer wil ruimere toelatingsvoorwaarden voor dit experiment.

  • In navolging van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met initiatieven voor het scheppen van meer duidelijkheid over onderwijsregels. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren, openbaar te maken en er uitleg over te geven, wil het departement duidelijkheid scheppen.

  • Excellente scholen krijgen meer ruimte om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Zij hoeven zich minder strikt te houden aan regels die nieuwe initiatieven, innovatie en het ‘borgen van de basiskwaliteit’ in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) start komend schooljaar (2015-2016) een pilot waarin hij experimenteert met deze ‘regelluwe scholen’, zo kondigde hij donderdagochtend aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's