• Ondanks acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk, zo blijkt uit de eindevaluatie van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken.

  • Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

  • Scholen krijgen hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. Het ministerie van Onderwijs wil er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. De PO-Raad vindt dat de overheid daarnaast overbodige regels moet schrappen. Ook de inzet van ICT kan helpen de werkdruk te verminderen, blijkt uit een peiling.