• Het is zeer de vraag of de fusietoets voor het primair onderwijs daadwerkelijk wordt afgeschaft, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. De Tweede Kamer stemde weliswaar in met het wetsvoorstel dat dat moet regelen, die wet dreigt nu alsnog te stranden in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde daarnaast in met een motie die regelt dat ook scholen van ‘voldoende’ kwaliteit mee mogen doen met het experiment regelluwe scholen.

  • Scholen die door de Onderwijsinspectie als ‘goed’ of ‘excellent’ zijn beoordeeld of verwachten de beoordeling 'goed' te kunnen krijgen, komen in aanmerking voor deelname aan het experiment. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 25 mei, 12 uur. 

  • Minister Slob (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer laten weten dat scholen in het speciaal onderwijs niet mogen participeren in het experiment regelluwe scholen. Dit was een bewuste keuze, schrijft minister Slob, omdat leerlingen in het speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn. De PO-Raad vindt het van belang dat ook het speciaal onderwijs de mogelijkheid krijgt om te innoveren.

  • Minister Slob (Onderwijs) onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Scholen die geselecteerd waren voor de pilot Regelluwe scholen experimenteren hier nu al mee. De PO-Raad is voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren.