• 1000 schoolbesturen in het primair onderwijs zijn in de periode van januari 2019 t/m juni 2020 door medewerkers van de PO-Raad en experts telefonisch geïnterviewd over hun kwaliteitszorg. Deze belronde maakte deel uit van Regie op Onderwijskwaliteit. Dit project, dat tot doel had om schoolbesturen te ondersteunen in het regie voeren op hun onderwijskwaliteit, is inmiddels geëvalueerd. Je vindt het eindrapport hier.

  • PO-raad en Stichting LeerKRACHT houden een vervolg online bijeenkomst over Praktische handvatten voor Regie op Onderwijskwaliteit, op 3 maart om 10.00 uur.

  • Tijdens dit webinar over de Benchmark PO&VO leggen we je uit hoe de Benchmark PO&VO werkt. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Wat wordt er van de schoolbesturen verwacht? Wat kan ik met de benchmark? en Hoe ziet de verder ontwikkeling er uit?.

  • In het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs kijkt de inspectie naar de referentieniveaus. Hoe doet de school het in vergelijking met een signaleringswaarde van de inspectie en met andere scholen met een vergelijkbare schoolweging? In Vensters PO zijn die referentieniveaus te zien.

  • Ben jij een beginnende bestuurder in het onderwijs? Leg een stevige basis met deze leergang en start met een inhoudelijke blik aan je nieuwe uitdaging.

  • Dit schooljaar was een aaneenschakeling van turbulente periodes, zegt Rinda den Besten terugblikkend. De sector worstelde met ingewikkelde kwesties en zette ‘stoere stappen’. Wát er ook speelde, zag Anko van Hoepen, het draaide áltijd om onderwijskwaliteit. En dat blijft ook de rode draad in het komende schooljaar, voorzien ze. Den Besten: ,,Het komend jaar staat in het teken van de verkiezingen en de grote vragen.”

  • Een nauwere betrokkenheid van de inspectie, een standaarddashboard om zichtbaar te maken of scholen hun middelen wel doelmatig besteden of succesvolle interventies delen. Het is een greep uit de voorstellen in het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen. Want onze onderwijsresultaten zijn afgenomen en de ongelijkheid is toegenomen. Het funderend onderwijs staat voor een flinke verbeteropgave, zo stellen de onderzoekers van McKinsey.

  • Het nieuwe onderwijsresultatenmodel dat de inspectie vanaf 2020/2021 gebruikt, biedt scholen de mogelijkheid om de resultaten goed te vergelijken met andere scholen en concrete ambities op te stellen voor hun leerlingen. De PO-Raad organiseerde in samenwerking met de inspectie werkdagen rond het nieuwe resultatenmodel die binnen de kortste keren vol zaten. Helaas kunnen we deze fysieke bijeenkomsten niet door laten gaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. We begrijpen dat heel veel scholen toch aan het werk willen met het onderwijsresulatenmodel en zijn daarom (versneld) aan de slag met het digitaal beschikbaar maken van het materiaal van deze werkdagen. Zo nemen we een instructiefilm op met alle informatie van de werkdagen. Ook werken we aan tools die jullie kunnen helpen om de eigen situatie goed in kaart te brengen, we maken een helpdeskfunctie en wellicht nog wel meer. We verwachten dit begin november met je te kunnen delen. Houd onze site en nieuwsbrief dus in de gaten!

  • Hoe zorg je als schoolbestuurder dat de kwaliteitszorg in je organisatie je scholen effectief ondersteunt bij het bieden van goed onderwijs? Die vraag staat centraal bij de leergang Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat de deelnemers met uiteenlopende eigen ontwikkelvragen aan de slag willen.

Pagina's