• Veel scholen zijn toe aan een renovatie of nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in deze tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing en te krappe budgetten? Het ‘afwegingskader renovatie of nieuwbouw’ helpt schoolbesturen en gemeenten bij de keuze. Anko van Hoepen van de PO-Raad is erg blij met het instrument.

  • Renovatieplannen? Bezoek een kennissessie Renovatie Schoolgebouwen!...

  • Doelgroep: medewerkers huisvesting (max. 20). Deze ontwikkelgroep wordt geleid door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. ...

  • De kou is uit de lucht, de lente staat weer voor de deur. Heerlijk. Maar zit je in een slecht geventileerd klaslokaal, dan zie je die zon liever weer achter de wolken verdwijnen. Zo’n warme, zuurstofarme ruimte vóélt niet alleen bedompt, Deens veldonderzoek toont aan dat één graad temperatuurverschil tot 3,5 procent prestatieverlies leidt. 

  • Ouders die willen helpen de school van hun kind duurzamer te maken, kunnen zich aanmelden bij www.waardevolleschool.nl. Deze campagne is een initiatief van Green Deal Scholen, Eco-Schools, Ouders & Onderwijs en de Dutch Green Building Council (DGBC). 

  • Afgelopen weekend werd de PO-Raad tweemaal genoemd in de media. het Nederlands Dagblad wijdde een artikel aan de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen van een nieuwe school. De Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de krimp die zich doet gelden in het Friese basisonderwijs.

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Bouwend Nederland dringt bij het ministerie van Onderwijs aan op het voorbereiden van een regeling en het reserveren van budget voor renovatie van schoolgebouwen. De PO-Raad heeft er vertrouwen in op korte termijn tot overeenstemming te komen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over wie hiervoor verantwoordelijk is, zodat ingrijpen van het ministerie niet nodig is.

  • Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad beaamt dat en laat in de krant weten dat duizenden gebouwen toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de groeiende bouwkosten roet in het eten gooien.

Pagina's