• Afgelopen weekend werd de PO-Raad tweemaal genoemd in de media. het Nederlands Dagblad wijdde een artikel aan de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen van een nieuwe school. De Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de krimp die zich doet gelden in het Friese basisonderwijs.

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Bouwend Nederland dringt bij het ministerie van Onderwijs aan op het voorbereiden van een regeling en het reserveren van budget voor renovatie van schoolgebouwen. De PO-Raad heeft er vertrouwen in op korte termijn tot overeenstemming te komen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over wie hiervoor verantwoordelijk is, zodat ingrijpen van het ministerie niet nodig is.

  • Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad beaamt dat en laat in de krant weten dat duizenden gebouwen toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de groeiende bouwkosten roet in het eten gooien.

  • De PO-Raad pleit in de Volkskrant van 28 december om in de wet vast te leggen dat gemeenten en schoolbesturen bij renovatie de kosten verdelen. Gebeurt dat niet, dan ontstaan er de komende jaren problemen, waardoor leerlingen onnodig lang les krijgen in verouderde schoolgebouwen.

  • Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd waarin zij aandacht vestigt op afgeschreven basisschoolgebouwen die nieuw leven ingeblazen worden. In het artikel wordt beschreven dat veel naoorlogse schoolgebouwen nu gesloopt worden, terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is. Juist in een tijd waarin gemeenten minder geld hebben voor dure nieuwbouw zou renovatie van de panden een uitkomst kunnen zijn.

Pagina's