• De PO-Raad betwijfelt dat in het primair onderwijs massaal wordt gekopieerd zonder toestemming. De sectororganisatie heeft in 2010 een contract gesloten over de afkoopsom die scholen betalen voor normaal kopieergedrag.

  • In deze periode ontvangen scholen de jaarlijkse nota van de stichting Reprorecht. Dit jaar ziet die er wat anders uit dan in de afgelopen jaren. Hieronder treft u een toelichting aan op de...