• Via een internetconsultatie kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het wetsvoorstel verplicht schoolbesturen en gemeenten overleg te voeren over het onderwijsaanbod in de betreffende gemeenten, met als doel antwoord te bieden op het dalende aantal leerlingen. Daarnaast versoepelt het voorstel het verplaatsen van een school en de omzetting of uitbreiding met een richting. De PO-Raad staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen. 

  • Staatssecretaris Sander Dekker wil het begrip ‘richting’ loslaten in de voorzieningenplanning en meer ruimte creëren voor het stichten van nieuwe scholen. Op dit moment zijn de mogelijkheden om nieuwe scholen te stichten te beperkt, waardoor er te weinig ruimte is voor dynamiek en innovatie. Dat schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad is voorstander van ‘richtingvrije planning’, maar heeft zorgen bij de in de brief geschetste uitwerking van deze ideeën.