• Toen ze acht jaar geleden begon als voorzitter van de PO-Raad, vonden de leden dat Rinda den Besten haar werk goed had gedaan als ze de overheid uit hun nek hield. Op 1 april start ze als bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Brabant Noord-Oost en Zuid-Oost Brabant. Tijd dus om terug te blikken in een gesprek over emancipatie, verbinding en verantwoording.

  • Rinda den Besten is per 1 juli benoemd tot commissaris van de Raad van Commissarissen van Mitros. Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. 1 op de 5 mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros.

  • Of het nu gaat om het lerarentekort, werkdruk of financiën, de problemen in het speciaal onderwijs zijn vaak het grootst. Alleen al om docenten in het diplomagerichte vso arbeidsvoorwaarden te bieden die gelijkwaardig zijn aan reguliere vo-docenten, is 16,5 miljoen nodig, stelt PO-Raad voorzitter Rinda den Besten.

  • Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen. Ditmaal een persoonlijke terugblik, want ‘we hebben het afgelopen jaar al zoveel teruggeblikt, bijvoorbeeld rondom ons 10-jarig bestaan’, stelt Den Besten.

  • 'Arme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas, en daar is wat aan te doen', schreef journalist Anja Vink deze week in De Correspondent. Rinda den Besten reageerde onder het stuk met haar visie op kansenongelijkheid in het onderwijs.

  • Op 1 januari 2018 draagt Rinda den Besten het voorzittersstokje van de Beweging tegen Kindermishandeling over aan een collega uit de sector kinderopvang. In het kader van de Week tegen Kindermishandeling blikken we met haar terug op het eerste jaar van de Beweging: Wat is er bereikt, wat nog niet en welke tips heeft ze voor haar opvolger?

  • Afgelopen zomer las ik ‘Masser Brock’ van Bert Wagendorp. Een roman over de waarheid, en hoe ver deze soms te zoeken is in onze Nederlandse politiek en journalistiek. Ook al wéét ik dat het fictie is, toch was ik een beetje geshockeerd. Want het lijkt er steeds meer op dat ook onze sector inzet is van een ordinaire strijd om de ego’s in Den Haag. Frans Weisglas twitterde vorige week, na het ‘oplossen’ van de ‘kabinetscrisis’ rond de lerarensalarissen: ‘Dit is zó politiek met een kleine p: iedereen is ‘t eens, maar gunt de ander niet de eer’.

  • In 2014 luidden wij de noodklok: die nieuwe Wet werk en zekerheid zal voor klassen zonder leraar gaan zorgen. We hebben als PO-Raad hemel en aarde bewogen om de politiek hiervan te overtuigen. Maar tevergeefs, na een overgangsjaar is de Wwz per 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs in werking getreden. Nu, vijf maanden later, zijn de gevolgen ervan helaas al pijnlijk zichtbaar in de sector.

  • Anko van Hoepen wordt de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde donderdag unaniem in met zijn voordracht door de wervings- en selectiecommissie. De ALV herbenoemde Rinda den Besten als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.

  • Eerder deze week werd in Amsterdam de Gelijke Kansen Alliantie gelanceerd, een initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om gelijke onderwijskansen voor ieder kind te garanderen. Dit netwerk van scholen, onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties (zoals sportverenigingen en culturele instellingen) gaat - met een actieve rol van de Rijksoverheid - ‘goede voorbeelden ophalen en opschalen, succesfactoren identificeren en belemmeringen in wet- en regelgeving aanpakken’.

Pagina's