• Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij zijn. Veel onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceert het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag De Edsons. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat.

  • Deze zomer moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten weten dat de NVWA pas per 1 januari 2021 gaat handhaven. Schoolbestuurders hebben hierover een e-mail ontvangen.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Zo’n tachtig procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs is al rookvrij. Heb je hulp nodig bij het maken van stappen op weg naar een rookvrij schoolplein? Kijk dan op www.rookvrijschoolterrein.nl 

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor internetconsultatie.