• Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 juni 2021 in werking treedt wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad vindt het mooi dat hierdoor meer ruimte ontstaat voor vernieuwing in het onderwijs.

  • De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' aangenomen. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad is blij dat het richtingenbegrip als eis voor schoolstichting wordt geschrapt, omdat er zo meer ruimte ontstaat voor vernieuwing in het onderwijs.

  • Minister Slob (Onderwijs) heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad is blij met de eerste stap waarbij het richtingenbegrip als eis voor schoolstichting wordt geschrapt.

  • Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewindspersonen het roer over op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Welke po-dossiers zullen er onvermijdelijk op hun bureau liggen? Oftewel: welke hete aardappels worden doorgeschoven naar een volgend kabinet? De PO-Raad selecteerde er drie en voorzag deze van een advies.

  • De afgelopen dagen was er aandacht in de media voor zowel het aantal gesloten als gestichte scholen. Reden hiervoor waren cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceerde. Het aantal basisscholen dat de deuren moest sluiten afgelopen schooljaar, daalde voor het eerst sinds jaren: 87. Daarentegen kwamen er - slechts - 10 nieuwe scholen bij.

  • De Onderwijsraad steunt de lijn van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om bij de oprichtingsprocedure van scholen breder te kijken dan alleen naar levensbeschouwelijke overtuiging. Dat blijkt uit het advies van de raad aan Dekker, dat op 17 juni is gepubliceerd. Wel wijst de Onderwijsraad erop dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. De PO-Raad onderschrijft dit.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is weer een stap dichterbij het invoeren van een wet die het makkelijker moet maken nieuwe scholen te stichten. De PO-Raad ondersteunt de basisgedachte van dat voorstel. Wel vreest ze dat scholen lukraak omvallen en onderwijsgeld wordt verspild als het wetsvoorstel nu wordt doorgevoerd. Het succes van de wet is namelijk afhankelijk van nieuwe regels voor bekostiging en die zijn er nog niet.

  • Als het aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school te stichten. Behalve scholen van een bepaalde godsdienstige of...

  • Staatssecretaris Sander Dekker wil dat ouders met een goed idee over onderwijs, zelf een nieuwe school mogen stichten. De PO-Raad vindt dat een wens van ouders serieus moet worden genomen. Een nieuwe school stichten moet dan kunnen, mits de kwaliteit goed is en vooraf samen met bestaande scholen wordt gekeken of de wens binnen een bestaande school kan worden vervuld. ,,Dat scheelt geld, tijd en het omvallen van veel kleinere scholen in krimpgebieden.''