• Een leerkracht L10 wordt in december 2018 beoordeeld en zal dan basisbekwaam worden bevonden door haar directeur. Per wanneer vindt dan inschaling in L10 in trede 4 plaats, met ingang van 1 januari 2019 of per 1 augustus 2019?

  Wanneer tijdens het beoordelingsgesprek wordt vastgesteld dat betrokkene de basisbekwaamheid heeft bereikt, wordt de werknemer in de vierde trede van zijn salarisschaal ingeschaald. Dit geldt ook voor het eerder bereiken van de vakbekwaamheid. Betrokkene wordt dan eerder in trede 8 ingeschaald. Zie artikel 6.1, leden 3 en 4, artikel 9.9, lid 9 en artikel 9.10, lid 4 cao PO.

  Als de school een beoordelingscyclus volgt waarbij in december een beoordelingsgesprek plaatsvindt (en er volgt een positieve beoordeling), dan wordt een leraar op dat moment ingeschaald in de bijbehorende salaristrede. Als de beoordelingsgesprekken pas plaatsvinden aan het einde van het schooljaar, dan vindt salarisinpassing plaats vanaf augustus.

 • Heeft een werknemer die eerder uit dienst gaat ook recht op eenmalige uitkeringen?

  In artikel 6.14d CAO PO is geregeld dat een werknemer recht heeft op een eenmalige uitkering van € 750. Daarnaast heeft een leraar recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 42% van het voltijdssalaris in september.

  Ook een werknemer die eerder uit dienst gaat heeft recht op deze eenmalige uitkeringen die in oktober worden uitbetaald: de eenmalige uitkering van €750 en de eenmalige uitkering van 42% (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur, van het maandsalaris van september).

  Beide uitkeringen worden namelijk opgebouwd in de periode van januari t/m augustus, net als de uitkering op de Dag van de Leraar. Voor leraren die op 1 september niet meer in dienst zijn, wordt de eenmalige uitkering van 42% berekend op basis van het laatstverdiende salarisbedrag.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 30 mei in Overijssel en Gelderland.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 30 mei in Overijssel en Gelderland.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven voor ouders over de staking van 13 april in Noord-Brabant en Limburg.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van voorbeeldbrieven voor ouders en voor medewerkers over de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van voorbeeldbrieven voor ouders en voor medewerkers over de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe.

 • Pagina

  Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020:...

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 12 december.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 12 december.

Pagina's