• Onderwerp
    20-01-2020

    In verschillende regio’s in Nederland daalt het aantal inwoners, en daarmee het aantal leerlingen. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012. Dat betekent voor het primair onderwijs een verlies van 12.000 arbeidsplaatsen en van €500 miljoen aan middelen. Daardoor wordt het moeilijker scholen in stand te houden en komt de kwaliteit onder druk te staan. Het aantal basisscholen dat de deuren moet sluiten, ligt al enkele jaren boven de 100 per jaar. Lees verder

  • Bent u bezig met het vormen van een samenwerkingsschool? De PO-Raad heeft samen met de VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS een handreiking geschreven die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool.

  • Met het wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs wil minister Slob de ruimte geven aan schoolbesturen om waar nodig met elkaar samen te werken om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken. In een internetconsultatie heeft de PO-Raad laten weten blij te zijn met het voornemen de toets af te schaffen.

  • Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd op dinsdag 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. ,,Eindelijk’’, reageert Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, ,,Hier hebben we ons lang hard voor gemaakt.''

  • In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 6 juni het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Schoolbesturen worden met deze maatregelen in staat gesteld om beter te kunnen anticiperen op leerlingendaling.

  • Het wetsvoorstel dat het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, moet vereenvoudigen, is in strijd met de Grondwet. Dat stelt de Raad van State in zijn voorlichting aan de Eerste Kamer.

  • De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Raad van State gevraagd om voorlichting over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen te geven. Daarmee wordt de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld. De PO-Raad betreurt dit, haar leden zitten te wachten op de wet die het eenvoudiger maakt om samen te werken.