• Tijdens de persconferentie heeft het kabinet geen versoepelingen aangekondigd voor de buitenschoolse opvang (bso). Scholen en ouders zijn teleurgesteld dat de bso nog langer dicht blijft. De PO-Raad hoopt dat de bso’s bij de volgende versoepelingsronde, als de besmettingscijfers het toelaten, wel hun deuren mogen openen. Wel had het kabinet nieuws over het testen van onderwijspersoneel.

  • Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken zien we inspirerende voorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten. Een aantal van die praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de publicatie Verrassend Passend Special: samenwerking kinderopvang en onderwijs.

  • De PO-Raad heeft samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gewerkt aan een Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en de ministeries van OCW en SZW. De handreiking kun je vinden op lesopafstand.nl.

  • Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld te maken. De PO-Raad is positief over nauwere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Ze pleit daarom in haar verkiezingsinbreng voor 16 uur per week voorschoolse educatie voor kinderen van nul tot vier jaar, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn.

  • ‘Het overleg verliep bij ons uitstekend’, ‘Tussen scholen en kinderopvangorganisaties is het best even puzzelen, maar we zijn samen uitgekomen’ en ‘Ik herken me helemaal niet in de woorden van Felix Rottenberg’… een bloemlezing uit de reacties die ik kreeg van schoolbestuurders uit Almere, Delft en Tilburg naar aanleiding van het interview van Kinderopvang-voorzitter Felix Rottenberg bij Op1. Vooral Tilburg was laaiend. Schoolbestuurders en schoolleiders zouden daar vrolijk meivakantie zijn gaan vieren zonder om te kijken naar de kinderopvang. Niets is minder waar.