• Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil het experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verlengen en verbreden. Dat maakte hij gisteren bekend op het congres  ‘Naar inclusiever onderwijs’. Met dit experiment moet het voor scholen makkelijker worden om kinderen in het speciaal en regulier onderwijs in één klas te plaatsen.

  • In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier...

  • Op 5 februari is er een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor bestuurders die willen meedoen aan het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Dit experiment regelt dat een so school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo) die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren. Ook de inspectie zal aanwezig zal zijn.