• Bent u bezig met het vormen van een samenwerkingsschool? De PO-Raad heeft samen met de VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS een handreiking geschreven die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool.

 • Hoe kunnen we een informele samenwerkingsschool omvormen naar een formele samenwerkingsschool?

  Er moet sprake zijn van een informele school die is gevormd tussen 1 juni 2006 en de inwerkingtreding van de wet, door samenvoeging van een bijzondere school met een openbare school. De informele samenwerkingsschool kan tot 1 augustus 2020 worden omgevormd door een formele samenwerkingsschool. Het bestuur van een informele samenwerkingsschool moet een verzoek tot bekostiging bij de minister van Onderwijs indienen. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd indien ten tijde van de samenvoeging ,de vorming van de informele school, werd voldaan aan de eisen in de eerste drie leden van het artikel 17d WPO.

  Deze eisen houden onder meer in:

  • Er sprake moet zijn geweest van een samenvoeging van een openbare en een bijzondere school;
  • Dat met de totstandkoming van de school de desbetreffende berekening de continuïteit van het openbaar en bijzonder onderwijs gehandhaafd kon blijven;
  • De betrokken scholen minstens zes schooljaren zijn bekostigd

  Het schoolbestuur dat de informele samenwerkingsschool wil omvormen tot een formele samenwerkingsschool zal ook aan de overige voorwaarden voor bekostiging van de samenwerkingsschool moeten voldoen, zoals het wijzigen van de statuten (aanpassen van het doel: in stand houden van de samenwerkingsschool en het opnemen van de commissie identiteit samenwerkingsschool), het inrichten van de commissie identiteit samenwerkingsschool en het aanpassen van het schoolplan en de schoolgids.

  De PO-Raad maakt – samen met de VO-raad en de profielorganisaties- een handreiking over de vorming van samenwerkingsscholen. De handreiking wordt uiterlijk in maart gepubliceerd.

 • De Volkskrant vertelt zaterdag het uitgebreide verhaal van Speel en Leer, een samenwerkingsschool in Veenhuizen. De school is het resultaat van een samensmelting tussen het openbare Vlinderhof en...

 • Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd op dinsdag 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. ,,Eindelijk’’, reageert Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, ,,Hier hebben we ons lang hard voor gemaakt.''

 • Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft hier vandaag een wetsvoorstel voor naar de Kamer gestuurd. Bestúren die vanuit beide hoeken samen willen gaan belanden echter van de regen in de drup: Zij vallen straks weer onder de fusietoets, die ondanks jarenlange strijd van de sectorraden nog altijd niet is afgeschaft.

 • In een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2014  over leerlingendaling heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aangekondigd de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool te willen...

 • In een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2014 over leerlingendaling heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aangekondigd de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool te willen vereenvoudigen. De PO-Raad en OCW komen graag in gesprek met bestuurders en schoolleiders die op dit moment werken met een (informele) samenwerkingsschool of vergevorderde plannen hebben in die richting. 

 • Schoolbesturen en andere geïnteresseerden kunnen tot 15 december laten weten wat zij van het wetsvoorstel samenwerkingsschool vinden. Het wetsvoorstel staat sinds kort open voor internetconsultatie.