• Doelgroep: Leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO met partners...

  • Waar moeten samenwerkingsverbanden op letten bij hun verantwoording? Het ministerie van OCW formuleerde in samenspraak met onder andere de PO-Raad en VO-raad, inspectie en samenwerkingsverbanden drie uitgangspunten. In dit bericht de uitgangspunten in het kort.

  • Minister Slob (Onderwijs) stelt geen maximale grens aan de financiële reserves voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De PO-Raad vindt dit een goede zaak, want hiermee doet hij recht aan de verschillen in de opgave en omvang van de samenwerkingsverbanden. Wel is de sectororganisatie van mening dat de sector moet werken aan betere verantwoording van de middelen voor passend onderwijs.

  • Op 19 mei vond de bijeenkomst ‘Samen leren leven, samen werken aan een inclusieve maatschappij’ plaats. Centraal stond de leefwereld van anderen en het veranderen mét betrokkenen in plaats van vóór betrokkenen. Sprekers Annick de Witt en Hans Schuman namen de aanwezigen mee langs verschillende perspectieven op werken aan een inclusieve maatschappij. Ook jongeren zelf praatten mee over hun toekomst. Bekijk de vlog van leerlinge Syl van der Priem.

  • We moeten af van het systeem dat voor elk kind apart afspraken gemaakt moeten worden met zorgaanbieders. Scholen en ouders moeten ervan op aan kunnen dat er een (boven) regionaal dekkend netwerk is, waarbij passende zorg en onderwijs gegarandeerd is voor ieder kind. Daarvoor pleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Niet al het geld voor passend onderwijs voor het jaar 2015 is uitgegeven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch betekent dit niet dat alle samenwerkingsverbanden die geld over hebben het niet goed doen. Het is verstandig om reserves te hebben voor mogelijke tegenvallers, aldus Dekker.

  • ,,Wat ik mooi vind aan het Nederlandse onderwijs, is dat jullie zo goed kunnen polderen’’, zegt Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact, tegen een zaal vol leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo. ,,Maar elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden vinden jullie lastig. Jullie zijn zo beleefd!’’ Verslag van de tweedaagse passend onderwijs op 5 en 6 oktober in Lunteren.

  • Voor het eerst in de geschiedenis van passend onderwijs organiseerden de samenwerkingsverbanden po en vo een gezamenlijke conferentie. En er stond veel op de agenda: terugdringen van bureaucratie, de relatie met gemeenten, de rol van samenwerkingsverbanden bij preventie. Verslag van de conferentie 'Verbanden verbinden' op 22 maart in Lunteren. 

  • Op de Tweedaagse Passend onderwijs, die de afgelopen twee dagen plaatsvond in Ermelo, werd weer eens duidelijk hoe complex en veelzijdig de transitie is. En dat er ontzettend hard aan gewerkt wordt. Impressie van twee dagen inspiratie rond het thema partnerschap. 

  • Ook na 1 augustus 2016 geldt een btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de daarin deelnemende scholen. Deze toezegging deed staatssecretaris Dekker al tijdens het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs in juni, maar is nu ook door het ministerie van Financiën meegenomen in een brief aan de Kamer.

Pagina's