• Om onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en kinderen beter te kunnen ondersteunen, moeten Rijk, gemeenten en schoolbesturen nodig nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Daarbij is het van belang duidelijk af te bakenen wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ die donderdag is gepubliceerd.

 • Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn voldoende mogelijkheden om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het schrappen van regels is daarvoor niet nodig, schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO Groep.

 • De aanhoudende daling van het aantal leerlingen kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Door deze krimp ontstaat een overschot aan klaslokalen waarvoor scholen wel de lasten dragen. Dat geld wordt daarmee niet aan onderwijs besteed. Dit maakt maatregelen noodzakelijk die het scholen makkelijker maken met krimp om te gaan. Ook is een nieuwe discussie over het onderwijsstelsel nodig, vindt de PO-Raad.

 • Om mee te gaan met de tijd en te kunnen voldoen aan de snel veranderende eisen van de samenleving, moet het onderwijsstelsel flexibeler worden. Er zijn meer verschillende scholen nodig die op lokaal niveau kunnen inspelen op ontwikkelingen, zo stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’. De PO-Raad onderschrijft de hoofdlijnen van het rapport. Ze ziet het advies als een ondersteuning voor haar pleidooi voor een verkenning naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen, één basisvoorziening voor jonge kinderen en doorgaande ontwikkellijnen.

 • Vier jaar lang experimenteerden ruim 150 po- en vo-scholen enthousiast met de vijf concepten binnen InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hun missie? Een duurzame onderwijsvernieuwing voor...

 • De Volkskrant bericht op vrijdag 3 oktober 2014 over het rapport van de Onderwijsraad over de verhouding tussen de overheid en het onderwijs. De raad houdt het advies van de commissie-Dijsselbloem uit 2008 tegen het licht en concludeert dat de overheid zich nog altijd te veel bemoeit met het onderwijs en dat scholen daar last van hebben. 

 • De PO-Raad herkent de meeste conclusies uit het rapport 'Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem' dat de Onderwijsraad op 2 oktober 2014 heeft gepresenteerd. De politiek grijpt nog steeds...

 • In een interview in het mei-nummer van het blad Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang stelt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad voor om het hele stelsel van zorg en educatie voor kinderen fundamenteel te herzien. Ze nodigt rijk, gemeenten kinderopvang en jeugdzorg uit voor visionair overleg.

 • ,,Sem en Sophie zijn 4 jaar oud. Ze zijn allebei dit voorjaar voor het eerst naar school gegaan. Ze zijn nog niet bezig met wat ze later willen worden en denken nog nauwelijks aan de toekomst. Maar de school is daar al wel mee bezig.'' Hoe kan het onderwijs, waaronder schoolbesturen, ervoor zorgen dat Sem en Sophie goed op die toekomst worden voorbereid? In haar congresspeech gaf Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, het antwoord op die vraag. Lees hier de samenvatting of download de hele speech.

 • Herziening van het onderwijsstelsel is een gevoelig onderwerp, maar langzamerhand wordt het wel hoog tijd om een
  nieuwe visie te ontwikkelen voor de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter
  van de PO-Raad in een interview in het april-nummer van Schoolfacilities.

Pagina's