• Het programma School aan Zet stopt per 1 augustus a.s. haar dienstverlening. In de afgelopen vier jaar ondersteunde School aan Zet bijna vierduizend scholen in het po, s(b)o en vo bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. De ontwikkelde producten en instrumenten blijven beschikbaar op de website schoolaanzet.nl.

  • Scholen die zich ontwikkelen naar een lerende organisatie hebben een continue verbetercultuur. Op deze lerende scholen leert het hele team van en met elkaar (en van collega’s op andere scholen) en daar worden de leerlingen beter van. Door bij een van deze scholen op bezoek te gaan, kunt u profiteren van de kennis en expertise die in de scholen aanwezig is.

  • Het landelijke onderwijsprogramma School aan Zet heeft een tool beschikbaar gesteld die scholen en hun besturen kunnen gebruiken om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen...

  • Op woensdag 30 september 2015 organiseert School aan Zet in Utrecht (locatie binnenkort bekend) een werkconferentie aansluiting PO-VO "Samenwerking in beeld". De werkconferentie is bedoeld voor...

  • Scholen in Nederland staan voor een uitdagende opdracht: het beste in elke leerling naar boven halen. Dat vraagt om scholen die zichzelf continu verbeteren, waarin leraren en schoolleiders elke dag...

  • Het bestuursakkoord dat een jaar geleden met de PO-Raad en de minister en staatssecretaris van Onderwijs werd gesloten, werpt zijn vruchten af. Schoolbesturen kunnen dankzij het akkoord meer focus...

  • Op 25, 26 en 27 maart 2013 organiseert School aan Zet de 11de editie van de jaarlijkse PO-conferentie te Lunteren. Deze driedaagse conferentie staat geheel in het teken van de zes thema’s van...

  • Een jaar geleden sloten de bewindslieden van het ministerie van OCW met ons een bestuursakkoord primair onderwijs. Nu wil de PO-Raad graag van u horen wat úw ervaringen en successen ermee zijn. Zo...

  • Een jaar geleden sloten de bewindslieden van het ministerie van OCW met ons een bestuursakkoord primair onderwijs. Nu wil de PO-Raad graag van u horen wat úw ervaringen en successen ermee zijn. Zo...

  • Een jaar geleden sloten de bewindslieden van het ministerie van OCW met ons een bestuursakkoord primair onderwijs. Nu wil de PO-Raad graag van u horen wat úw ervaringen en successen ermee zijn. Zo...

Pagina's