• Een jaar geleden sloten de bewindslieden van het ministerie van OCW met ons een bestuursakkoord primair onderwijs. Nu wil de PO-Raad graag van u horen wat úw ervaringen en successen ermee zijn. Zo...

  • Uit de eerste monitorresultaten blijkt dat het grootste deel van de schoolbesturen en scholen met de ambities en doelen uit het bestuursakkoord aan de slag is gegaan. Een ruime meerderheid van de...

  • Begin 2012 werd het bestuursakkoord primair onderwijs ondertekend. Het akkoord kwam tot stand op initiatief van de algemene ledenvergadering van de PO-Raad in juni 2011. In het akkoord zijn...

  • De afgelopen weken heeft School aan Zet 1511 aanmeldingen ontvangen van scholen om mee te doen aan dit driejarig landelijke programma. In totaal hebben 1099 basisscholen, 74 scholen voor speciaal...

  • Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord, betekent een forse inspanning van de PO-sector. Ten behoeve van de extra inspanningen ten aanzien van opbrengstgericht werken en...

Pagina's