• Hoe betrek je ouders meer bij de school? Hoe zorg je ervoor dat die school iets wordt voor maar ook ván de samenleving? Scholengroep Veluwezoom bracht het in de praktijk. Het artikel ‘Samen beter’ laat zien hoe.

  • De PO-Raad is voor het netwerk School & Omgeving op zoek naar nieuwe leden. De leden van dit netwerk hebben affiniteit met het thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. Let op: Vanwege grote belangstelling is de reactietermijn ingekort.

  • De PO-Raad heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een project dat een impuls geeft aan de samenwerking tussen besturen, voor- en vroegschoolse voorzieningen en gemeenten om de taalontwikkeling van kinderen en ouders en de betrokkenheid van ouders bij de school te verbeteren. Tijdens een werkconferentie die op 16 juni 2014 wordt georganiseerd, worden onder meer de opbrengsten van deze aanpak gepresenteerd.

  • Om een Integraal Kind Centrum succesvol te laten zijn, moeten onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken. Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de bijeenkomst ‘Op weg naar...

  • Van scholen wordt meer en meer verwacht dat zij niet alleen maar lesgeven en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld sociale problemen en gezondheidsissues. In samenwerking met de PO-Raad is een document opgesteld dat schoolbesturen kan helpen dit te organiseren.

  • Vanaf heden is er een nieuwe kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra beschikbaar, ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in samenwerking met Oberon. Met deze kwaliteitskaart...

  • De PO-Raad start binnenkort met een netwerk School & Omgeving. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijs en omgeving in het...

  • Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen overgewicht. Dat toont de TNO Monitor 2012 in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht aan. De PO-Raad onderschrijft het belang van sport, bewegen...

  • Naar aanleiding van enkele ernstige incidenten en vragen uit de Kamer over de aanpak van pesten stuurde de Staatsecretaris Sander Dekker een antwoord aan de Kamer met voorstellen voor het aanpakken...

  • De PO-Raad organiseert een interactieve werkbijeenkomst voor schoolbesturen over het versterken van maatschappelijk ondernemerschap. In de bijeenkomst is aandacht voor de manier waarop scholen...

Pagina's