• Op vrijdag 14 september heeft PO-Raad voorzitter Kete Kervezee deelgenomen aan een rondetafelgesprek over mediawijsheid van kinderen en de rol, die de basisschool daarbij speelt. Het...

  • Demissionair minister Van Bijsterveldt heeft onder druk van de Tweede Kamer toegezegd dat de verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in het najaar van 2012 ingevoerd kan...

  • Een groot deel van de scholen schenkt in het curriculum nog onvoldoende aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Onderzoek toont aan dat er nog weinig aandacht is voor discriminatie en...

  • Hoe betrek je ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd bij gezonde voeding en voldoende bewegen? De toolkit 'Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' is voor onderwijs- en zorgprofessionals een...

  • Op dit moment (de periode van mei tot en met juli) vindt de landelijke afname plaats van de Veiligheidsmonitor in het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs. Regioplan en het ITS nodigen, in...

  • Naar de mening van de minister schenkt een groot deel van de scholen in het curriculum onvoldoende aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Ook onderzoek toont aan dat er nog weinig...

  • Op 23 april 2012 organiseren Stichting Cosmicus, de PO-Raad, VO-raad, VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam) de...

  • Op 23 april 2012 organiseren Stichting Cosmicus, de PO-Raad, VO-raad, VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam) de...

  • Basisscholen kunnen zich vanaf 2 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Het programma start in september. De eerste 20 weken zijn de groenten en het fruit gratis, dankzij de nieuwe EU...

  • Per schooljaar 2009/2010 is de impulsgebiedentoeslag ingevoerd. Per schooljaar 2013/2014 worden de impulsgebieden opnieuw vastgesteld. Indertijd is door de toenmalige staatssecretaris de toezegging...

Pagina's