• In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het...

  • Het kabinet ziet een onomkeerbare trend naar een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Het kabinet sluit daarmee aan op de ambities, die de PO-Raad vorig...

  • Op dinsdag 8 november 2011 is een nieuwe Agenda Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan de activiteiten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen...

  • De PO-Raad vindt dat ook vrijwilligers in het (primair) onderwijs gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten kunnen krijgen als zij daarvoor in aanmerking komen. Staatssecretaris Fred...

  • Vanwege grote belangstelling wordt er een extra leergang 'Samenwerken aan een kindcentrum' aangeboden. De leergang start op 1 februari 2012, omvat vier bijeenkomsten tot april 2012 en vindt plaats...

  • De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs en...

  • Het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) heeft een online forum gelanceerd om kennis en ervaringen te delen. Neem deel aan de discussies, stel de vragen die u hebt, deel uw ervaring!...

  • Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een verkenning dat op initiatief van 'Bouwstenen voor Sociaal' door bbn...

  • Tijdens de opening van het schooljaar voor het primair onderwijs sprak professor Micha de Winter over de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. De PO-Raad had de bijeenkomst op dinsdag 30...

  • De minister van OCW beëindigt de subsidie aan het Servicecentrum scholenbouw per 1 januari 2012. PO-Raad, VNG en VO-raad hebben de afgelopen weken samen met het Waarborgfonds Kinderopvang gekeken...

Pagina's