• Meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen gaan relatief gezien steeds vaker over gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder de 13 toe. Dit zijn enkele conclusies uit de jaarlijkse publicatie van de Inspectie van het Onderwijs over meldingen die worden gedaan bij vertrouwensinspecteurs. De PO-Raad vindt de cijfers zorgelijk en meent dat dit om actie vraagt.

  • Thema
    21-11-2014

    It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder