• Volgende week horen 180.000 leerlingen uit groep acht hoe zij hun eindtoets hebben gemaakt. Heeft een leerling op die toets hoger gescoord dan verwacht, dan zal de school haar schooladvies opnieuw kritisch tegen het licht houden.

  • Zo'n 180.000 leerlingen in groep acht maken dezer dagen de eindtoets. De Volkskrant besteedt woensdag aandacht aan deze toets. De PO-Raad legt in de krant uit dat scholen het schooladvies altijd kritisch tegen het licht houdt als een kind op de eindtoets een hogere score haalt. Maar het is niet per definitie voor ieder kind altijd het beste om een advies naar boven bij te stellen. Een schooladvies is maatwerk.

  • Uiterlijk vandaag krijgen leerlingen uit groep 8 hun schooladvies. Met dit advies op zak, kunnen zij met hun ouders op zoek naar een passende middelbare school. Hoe zat het ook alweer met dat schooladvies en waarom maken leerlingen pas later, in april, de eindtoets? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

  • Het ging de afgelopen week in de media over verschillende onderwerpen die het primair onderwijs raken. Zo  passeerden onder meer brede brugklassen, dyslexie en burgerschapsonderwijs de revue. De PO...

  • Dat ieder kind in het onderwijs gelijke kansen moet krijgen, daar is de Tweede Kamer het unaniem over eens. Maar over de manier waarop dat kan worden bereikt, daarover verschillen de meningen, zo bleek maandag in een acht uur durend overleg.

  • Of een tweede schooladvies, in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs zin heeft? In een artikel zoekt NRC naar een antwoord op deze vraag. Pleidooi voor zo'n tweede advies komt van de VO-raad. 

  • De leraar van groep 8 is de belangrijkste raadgever voor ouders en leerlingen bij de keuze voor een middelbare school. Dat bleek vorig jaar uit eigen onderzoek van de PO-Raad en VO-raad. Ook bleek dat scholenopdekaart.nl nog kan werken aan de bekendheid van de website onder ouders. Reden genoeg voor een promotiecampagne met daarin een rol voor de basisschoolleraar. Doet u mee?

  • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

  • In plaatsingswijzers, waarin primair en voortgezet onderwijs opnemen welk niveau middelbare school bij een kind past, moet altijd ruimte zijn voor dubbele schooladviezen. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van PvdA en D66 die dit regelt.

Pagina's