• Of een tweede schooladvies, in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs zin heeft? In een artikel zoekt NRC naar een antwoord op deze vraag. Pleidooi voor zo'n tweede advies komt van de VO-raad. 

 • De leraar van groep 8 is de belangrijkste raadgever voor ouders en leerlingen bij de keuze voor een middelbare school. Dat bleek vorig jaar uit eigen onderzoek van de PO-Raad en VO-raad. Ook bleek dat scholenopdekaart.nl nog kan werken aan de bekendheid van de website onder ouders. Reden genoeg voor een promotiecampagne met daarin een rol voor de basisschoolleraar. Doet u mee?

 • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

 • In plaatsingswijzers, waarin primair en voortgezet onderwijs opnemen welk niveau middelbare school bij een kind past, moet altijd ruimte zijn voor dubbele schooladviezen. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van PvdA en D66 die dit regelt.

 • Mag een vo-school de ene leerling met kader/tl advies op kaderniveau plaatsen en de andere op tl-niveau?

  Ja, dit mag. Hier is sprake van het onderscheid tussen toelating en plaatsing.
  Een leerling met een kader/tl advies is toelaatbaar tot beide schoolsoorten. De vo-school kan het onderwijskundig rapport gebruiken om te komen tot plaatsing. En die plaatsing is in beide brugklassen conform het schooladvies. In een brief van de staatssecretaris spreekt hij over ‘hoge plaatsing’. Het zou wenselijk zijn om leerlingen op het hoogste niveau te plaatsen, maar dat is niet verplicht. De school zou naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies kunnen meegeven (dit heeft geen juridische waarde).

 • Het beeld dat vandaag in het Algemeen Dagblad geschetst wordt over ‘illegale praktijken rond schooladviezen’ op basis van een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) klopt niet helemaal. Scholen mogen wel degelijk afspraken maken met elkaar. Lees hier hoe het precies ziet. 

 • De afgelopen week stonden de media er weer bol van: het schooladvies. Sinds vorig schooljaar is het advies van de basisschool bepalend voor toelating tot de middelbare school. Dat maakt nieuwe krachten los in de sector. Dat basis- en middelbare scholen onderling afspraken maken over een goede afstemming juich ik toe, zolang het belang van de leerling daarbij centraal staat. 

 • Dagbladen Trouw en het Algemeen Dagblad berichten maandag over het schooladvies dat veel leerlingen uit groep 8 vandaag binnen moeten hebben. Het schooladvies bepaalt voor een belangrijk deel naar welk niveau middelbare school een leerling na de zomer gaat.

 • Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

 • Steeds meer basisscholen nemen een intelligentietest af bij leerlingen in groep 8 om hun advies voor vervolgonderwijs mee te onderbouwen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad laat in een reactie in de krant weten dat dergelijke toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar dat het zeker niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk is.

Pagina's