• Scholen die voor 2 juni 2015 hun resultaten op de eindtoets en de schooladviezen van 2014-2015 hebben uitgewisseld met BRON, hebben nu de kans om deze gegevens te controleren in hun SchoolVenster. Tot vrijdag 17 juli 20:00 uur kunnen scholen eventuele ontbrekingen of fouten aanvullen en verbeteren in BRON via hun leerlingadministratiesysteem.

 • Met het nieuwe schooljaar in aantocht is er vandaag weer volop aandacht in de media voor het effect van de nieuwe wet- en regelgeving rondom de eindtoets, of beter gezegd van het bindende advies van de basisschool.

 • De PO-Raad organiseert in samenwerking met de VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO drie bijeenkomsten naar aanleiding van de veranderde regelgeving rondom de overstap naar het voortgezet...

 • Om de overgang naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen goed te laten verlopen, is het van belang dat scholen hun schooladviezen tijdig uitwisselen met BRON. Door de invoering van de verplichte eindtoets moet dat vanaf dit jaar eerder gebeuren dan voorgaande jaren.

 • In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht.

 • Ik ken een leerling die zonder het deskundige advies van haar school hoogstwaarschijnlijk een hele andere toekomst had gehad. Een rustige, slimme leerling – laten we haar Femke noemen - , had haar hele basisschoolcarrière lang moeite met toetsen. Na haar Cito-eindtoets kreeg ze dan ook een VMBO-advies. ‘Niets ervan’, dachten haar leraren die wisten wat ze in haar mars had en zich met succes inzetten om Femke in een hoger niveau te laten binnenstromen. Inmiddels is ze een uitstekende leerling in 2 vwo.

 • Staatssecretaris Sander Dekker komt nog dit najaar met een korte evaluatie naar het functioneren van de nieuwe wet- en regelgeving bij de overgang van leerlingen van het primair naar voortgezet onderwijs.

 • Deze week vergadert de Tweede Kamer over het schooladvies en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad stuurde in aanloop naar dit debat samen met de VO-raad een brief aan de Tweede Kamer.

 • Met ingang van dit jaar is het schooladvies leidend bij de toelating van een groep 8-leerling op de middelbare school. Verschillende dagbladen en andere media besteden aandacht aan de veranderingen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in de Nieuwsshow (zaterdag 14 februari 2015, NPO Radio 1) over de veranderingen en het belang van leerlingen.

 • Heeft de aanpassing van de normen invloed op het schooladvies?

  Bij het opstellen van het schooladvies maken basisscholen vaak gebruik van (onder meer) de informatie uit lvs-toetsen. Hoewel van een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem de normen zijn of worden aangepast, verandert de onderliggende vaardigheidsscore niet: wat een leerling wel/niet beheerst voor bijvoorbeeld rekenen-wiskunde is dus niet veranderd. En juist die informatie is van belang voor de advisering richting het voortgezet onderwijs. Wat een leerling moet kennen en kunnen bij instroom in het voortgezet onderwijs is immers ook niet aangepast.

Pagina's