• Onderwerp
    23-12-2014

    Ruim 175.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep acht naar de brugklas van de middelbare school. Het schooladvies en hoe een leerling de eindtoets maakt, bepalen naar welk niveau middelbare school hij of zij gaat.

  • Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.

  • Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

  • De PO-Raad vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar het schooladvies, de score van leerlingen op de cito-eindtoets als de resultaten die zij halen na drie jaar middelbare school.

Pagina's