• Om de overgang naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen goed te laten verlopen, is het van belang dat scholen hun schooladviezen tijdig uitwisselen met BRON. Door de invoering van de verplichte eindtoets moet dat vanaf dit jaar eerder gebeuren dan voorgaande jaren.

 • In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht.

 • Ik ken een leerling die zonder het deskundige advies van haar school hoogstwaarschijnlijk een hele andere toekomst had gehad. Een rustige, slimme leerling – laten we haar Femke noemen - , had haar hele basisschoolcarrière lang moeite met toetsen. Na haar Cito-eindtoets kreeg ze dan ook een VMBO-advies. ‘Niets ervan’, dachten haar leraren die wisten wat ze in haar mars had en zich met succes inzetten om Femke in een hoger niveau te laten binnenstromen. Inmiddels is ze een uitstekende leerling in 2 vwo.

 • Staatssecretaris Sander Dekker komt nog dit najaar met een korte evaluatie naar het functioneren van de nieuwe wet- en regelgeving bij de overgang van leerlingen van het primair naar voortgezet onderwijs.

 • Deze week vergadert de Tweede Kamer over het schooladvies en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De PO-Raad stuurde in aanloop naar dit debat samen met de VO-raad een brief aan de Tweede Kamer.

 • Met ingang van dit jaar is het schooladvies leidend bij de toelating van een groep 8-leerling op de middelbare school. Verschillende dagbladen en andere media besteden aandacht aan de veranderingen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in de Nieuwsshow (zaterdag 14 februari 2015, NPO Radio 1) over de veranderingen en het belang van leerlingen.

 • Heeft de aanpassing van de normen invloed op het schooladvies?

  Bij het opstellen van het schooladvies maken basisscholen vaak gebruik van (onder meer) de informatie uit lvs-toetsen. Hoewel van een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem de normen zijn of worden aangepast, verandert de onderliggende vaardigheidsscore niet: wat een leerling wel/niet beheerst voor bijvoorbeeld rekenen-wiskunde is dus niet veranderd. En juist die informatie is van belang voor de advisering richting het voortgezet onderwijs. Wat een leerling moet kennen en kunnen bij instroom in het voortgezet onderwijs is immers ook niet aangepast.

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

 • Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.

 • Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Pagina's