• Met ingang van dit jaar is het schooladvies leidend bij de toelating van een groep 8-leerling op de middelbare school. Verschillende dagbladen en andere media besteden aandacht aan de veranderingen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in de Nieuwsshow (zaterdag 14 februari 2015, NPO Radio 1) over de veranderingen en het belang van leerlingen.

 • Heeft de aanpassing van de normen invloed op het schooladvies?

  Bij het opstellen van het schooladvies maken basisscholen vaak gebruik van (onder meer) de informatie uit lvs-toetsen. Hoewel van een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem de normen zijn of worden aangepast, verandert de onderliggende vaardigheidsscore niet: wat een leerling wel/niet beheerst voor bijvoorbeeld rekenen-wiskunde is dus niet veranderd. En juist die informatie is van belang voor de advisering richting het voortgezet onderwijs. Wat een leerling moet kennen en kunnen bij instroom in het voortgezet onderwijs is immers ook niet aangepast.

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Ruim 175.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep acht naar de brugklas van de middelbare school. 

 • Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.

 • Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

 • De PO-Raad vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar het schooladvies, de score van leerlingen op de cito-eindtoets als de resultaten die zij halen na drie jaar middelbare school.

Pagina's