• Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

  • De PO-Raad vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar het schooladvies, de score van leerlingen op de cito-eindtoets als de resultaten die zij halen na drie jaar middelbare school.

Pagina's