• De PO-Raad vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen. Daarbij moet zowel worden gekeken naar het schooladvies, de score van leerlingen op de cito-eindtoets als de resultaten die zij halen na drie jaar middelbare school.

Pagina's