• Bouwend Nederland dringt bij het ministerie van Onderwijs aan op het voorbereiden van een regeling en het reserveren van budget voor renovatie van schoolgebouwen. De PO-Raad heeft er vertrouwen in op korte termijn tot overeenstemming te komen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over wie hiervoor verantwoordelijk is, zodat ingrijpen van het ministerie niet nodig is.

  • Zeven schoolbestuurders uit de omgeving Utrecht en Zuid-Holland vormden al een netwerk. Omdat zij behoefte hadden aan een verdiepingsslag en benieuwd waren naar het bestuurlijke visitatietraject van de PO-Raad, zochten zij contact. Zo ontstond een nieuw lerend netwerk met als doel: voorbereiding op bestuurlijke visitatie. Netwerkbegeleider Jos van der Pluijm en projectleider bestuurlijke visitatie Selma Janssen vertellen over deze samenwerking. ,,Na vier bijeenkomsten heb je je zelfevaluatie af en ben je klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen.''