• Ieder schoolbestuur heroverweegt de komende maanden zijn functiegebouw voor de leidinggevende en onderwijsondersteunende functies. In dit artikel gaan we in op de wijze van inpassing van het betreffende personeel in het loongebouw na actualisatie en herwaardering van de functies.

  • Kan ik als bestuurder een directeur aanstellen die geen onderwijsbevoegdheid heeft voor het PO?

    Ja, dat is mogelijk. In artikel 32 WPO is opgenomen dat een directeur die niet wordt belast met lesgevende taken in het bezit moet zijn van een hbo- of een wo-getuigschrift. Zodra er wel sprake is van lesgevende taken binnen het directeurschap moet men in het bezit zijn van een pabo-diploma.

  • Onderwerp
    04-12-2015

    De schoolleider speelt eveneens een sleutelrol bij goed onderwijs. Hij zorgt ervoor dat zijn schoolteam met leraren, klassenassistenten en andere ondersteuners zich daar samen dagelijks voor inzetten. Hij motiveert, zorgt voor een goede werkcultuur en heeft een belangrijke rol in het samenstellen van een sterk en divers schoolteam. Het primair onderwijs telt ruim 8500 schoolleiders.... Lees verder