• Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt maatregelen om de bouw in Nederland op gang te houden, ook tijdens de coronacrisis. Met een investeringsimpuls van 50 miljoen euro wil het kabinet investeren in duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend onderwijs en sportaccommodaties.

  • Door de coronacrisis kunnen schoolbezoeken van de energiebespaarder van het programma Scholen Besparen Energie niet doorgaan. Wel kunnen scholen gebruik maken van een gratis energie-analyse. Met behulp van deze tool kunnen scholen snel zien of hun energieverbruik goed, matig of slecht is. Daarnaast krijgen ze meer inzicht in de prioriteiten die zij kunnen stellen voor energiebesparing.

  • De PO-Raad doet nogmaals een oproep aan alle schoolbesturen om het loodgehalte in het drinkwaterwater van schoolgebouwen van voor 1960 te controleren. Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen en zwangeren.

  • Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen. De PO-Raad doet daartoe een oproep aan alle schoolbesturen om te controleren op het loodgehalte in het water dat uit de kraan komt op hun scholen.

  • Wil je meedenken over een handreiking voor het Integrale Huisvestingsplan? De PO-Raad, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoeken medewerkers van schoolbesturen en gemeenten die hen willen adviseren over de nog te ontwikkelen handreiking.

  • ,,Dit is een geweldige impuls voor de duurzaamheid.’’, zegt verantwoordelijk wethouder Jan Klink. ,,We weten dat er met de verduurzamingsopgave echt nog wel wat moet gebeuren aan de schoolgebouwen. Dus als dit helpt om die verduurzaming te versnellen kun je daar niet tegen zijn."

  • Graag nodigen de VNG, PO-raad, VO-raad en Bouwstenen voor Sociaal je uit voor de landelijke bijeenkomst over (de routekaart voor de verduurzaming van) maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsgebouwen.

  • Het onderwijs en de bouw zijn klaar om schoolgebouwen te upgraden naar de maatstaven van deze tijd. Draagvlak onder leerlingen, ouders en leerkrachten is er genoeg. Maar er is meer nodig: centrale regie, samenwerking, kennis én geld, betogen PO-Raad voorzitter Rinda den Besten, Paul Rosenmoller (VO-raad) en Bernard Wientjes (Bouwagenda) in de Volkskrant.

  • Duizenden leerlingen worden vandaag voorgelezen over duurzaamheid, spelen duurzaamheidsgames en nemen deel aan speciale activiteiten. Ondertussen proberen schoolbesturen duurzaamheid een plek te geven in hun huisvestingsplannen. En op sectorniveau wordt gewerkt aan een Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. 

  • Heeft jouw schoolbestuur zicht op het exacte aantal vierkante meters en het energieverbruik van ieder schoolgebouw? In hoeverre sluiten de gebouwen nog aan bij het onderwijs dat er gegeven wordt? De PO-Raad roept al haar leden op om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor een integraal huisvestingsplan (IHP). Twee deskundigen vertellen over hun ervaring hiermee.

Pagina's