• Heeft jouw schoolbestuur zicht op het exacte aantal vierkante meters en het energieverbruik van ieder schoolgebouw? In hoeverre sluiten de gebouwen nog aan bij het onderwijs dat er gegeven wordt? De PO-Raad roept al haar leden op om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor een integraal huisvestingsplan (IHP). Twee deskundigen vertellen over hun ervaring hiermee.

  • Gemeenten willen graag dat schoolbesturen meebetalen aan schoolgebouwen. Schoolbesturen die hiervoor de financiële ruimte hebben zouden dit best willen, maar durven het niet altijd aan uit vrees voor boetes. Wat is nu precies wel en niet toegestaan als het gaat om investeringen door het schoolbestuur?

  • De overheid moet schoolbesturen gaan aanspreken wanneer zij onvoldoende doen aan verduurzaming, stelt De Bouwagenda. Ook de PO-Raad constateert dat het verduurzamen van schoolgebouwen te langzaam gaat, maar vindt het niet terecht dat De Bouwagenda alleen met de vinger naar de scholen wijst.

  • Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? De kennisdag staat in het teken van kennis delen, inspiratie...

  • Vandaag demonstreren duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag.

  • Oud & nieuw 2014-2015. Een vuurpijl veroorzaakt een grote brand in de gebouwen van twee aangrenzende basisscholen in Uden. Dit nootlottige voorval is het begin van iets bijzonders. Gemeente, schoolbesturen en bouwwereld zetten alles op alles en twee jaar later staat er een prachtig, comfortabel, energieneutraal én financieel gezond gebouw.

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen politici uit Roermond met vertegenwoordigers uit het onderwijs in debat over het lerarentekort en gelijke kansen. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, was erbij. ,,De gemeente is een belangrijke speler als het gaat om voorzieningen voor peuters, kansengelijkheid en huisvesting.''

  • Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, pleit ervoor pensioenfondsen de schoolgebouwen te laten overnemen. De PO-Raad vindt dit een interessant plan en denkt hierover graag verder mee. Wel waakt ze ervoor dat scholen in een dergelijke constructie torenhoge huren moeten betalen en alsnog veel zorg hebben aan hun schoolgebouw.

Pagina's