• Na eerdere cao-bijeenkomsten voor schoolbestuurders en P&O-ers, organiseert de PO-Raad op 26 september een cao-bijeenkomst voor schoolleiders. De reguliere bijeenkomst voor schoolleiders in de...

  • Op 7 februari heeft de derde schoolleidersconferentie van de PO-Raad plaatsgevonden in Utrecht. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, benadrukte in de opening van de conferentie de cruciale rol van de schoolleider bij de grote ontwikkelingen die dit jaar zullen plaatsvinden in de sector, zoals het sluiten van een nieuwe sectorakkoord en de nieuwe CAO PO.

  • In de Schoolleiderskamer participeren schoolleiders in hun functie van dagelijks leider van een school. Voorwaarden voor deelname zijn dat het bestuur van de schoolleider, lid is van de PO-Raad en...