• Schoolleiders en schoolbesturen zien de toegevoegde waarde van het schoolleidersregister voor het primair onderwijs. Zij zijn wel kritisch op functie van het register voor professionalisering van de individuele schoolleiders. Het register sluit nog onvoldoende aan bij de ontwikkelbehoefte van de individuele schoolleider. Dat blijkt uit onderzoek naar de activiteiten van het Schoolleidersregister PO.

 • De PO-Raad vindt een meer strategische positie van schoolleiders van groot belang, zij spelen immers een cruciale rol in de ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Daarnaast hebben zij een essentiële functie binnen de bestuurlijke gemeenschap. In haar advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ schrijft de Onderwijsraad dat schoolleiders meer de gelegenheid geboden moet worden zich verder te ontwikkelen in het strategisch denken en handelen en dat zij de ruimte moeten krijgen zich verder te professionaliseren.

 • In de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn als...

 • Klopt het dat een universitaire opleiding Onderwijskunde niet voldoende is voor inschrijving in het schoolleidersregister?

  Schoolleiders kunnen registreren als ze kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties als beschreven in de beroepsstandaard.  Er is een aantal opleidingen dat hier helemaal aan voldoet (schoolopleidersopleidingen en Masters Educational Leadership ). Alle andere opleidingen die schoolleiders aandragen, worden beoordeeld op aansluiting bij de beroepsstandaard.  

  Voor wat betreft de opleidingen Onderwijskunde en Onderwijswetenschappen heeft het schoolleidersregister in overleg met de universiteiten besloten dat de inhoud van de studie onvoldoende aansluit bij de beroepsstandaard.

  Schoolleiders die onderwijskunde of onderwijswetenschappen hebben gestudeerd hebben vaak daarnaast management- en/ of leiderschapscursussen gevolgd waardoor de combinatie van de opleidingen mogelijk wel kan leiden tot de conclusie dat de schoolleiders voldoet aan de beroepsstandaard. De individuele diplomawaardering (IDW) kan hiervoor gebruikt worden. Daarnaast is er de mogelijkheid een assessment te doen of een EVC-procedure. De verschillende wegen staan hier uitgelegd.  

  Individuele schoolleiders kunnen met vragen bellen of emailen naar het schoolleidersregister (030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl).

 • Dit najaar gaat het Schoolleidersregister on tour. Het Schoolleidersregister komt naar Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Assen. In één middag krijgt u meer informatie over registreren, herregistreren en de professionaliseringsthema’s, krijgt u zicht op het aanbod van trainingen en opleidingen, inzicht in de digitale platforms voor informeel leren en ontdekt u andere instrumenten die bijdragen aan uw blijvende professionalisering. 

 • In het Schoolleidersregister PO heeft zich onlangs de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens cao-afspraken moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich inschrijven in het register. De zevenduizendste - van de naar schatting 9.300 schoolleiders- is deze week ingeschreven. Inschrijven, is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook  in het register geregistreerd zijn.

 • Wilt u werken aan uw professionalisering en ontdekken welk type schoolleider het beste bij uw persoonlijke leiderschapsstijl past? Met het Schoolleiderskompas krijgt u inzicht in de verschillende stijlen en uw persoonlijke voorkeur hierin. Dit geeft de mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen rol in relatie tot de omgeving en de vraagstukken die spelen. 

 • Van geregistreerde schoolleiders wordt gevraagd zich te blijven professionaliseren en dit aan te tonen door iedere vier jaar toe te werken naar herregistratie. Misschien bent u in de praktijk al...

 • Het eerste bijscholingsaanbod voor herregistratie is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Voor ieder van de zeven professionaliseringsthema is er nu gecertificeerd aanbod beschikbaar. Hiermee kunnen geregistreerde schoolleiders zich blijven ontwikkelen, zodat zij zich na vier jaar kunnen laten herregistreren.

 • Meer dan 1100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen,

Pagina's