• Meer dan 1100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen,

  • De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over grote klassen. Politici reageerden daarmee op het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’, van een groep leraren van Leraren in Actie. Er bleek geen meerderheid voor dit initiatief. De PO-Raad kijkt daarnaast terug op een succesvolle Onderwijspoort over Krimp.

  • Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren, de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol met verve te vervullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Maar hoe ontwikkel je je tot zo’n type schoolleider? En hoe werk je aan vernieuwing van binnenuit en stimuleer je de schoolorganisatie om te innoveren? Daarvoor heeft het Arbeidsmarktplatform PO samen met Kennisland een programma ontwikkeld.

  • Hoe beter schoolbesturen de kwaliteit van hun scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleider is. En hoe beter die schoolleider, des te beter zijn de lessen voor leerlingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van schoolleiders.

  • Het Schoolleidersregister PO werkt samen met schoolleiders zelf aan de totstandkoming van een methode voor herregistratie. Op 6 mei legt het Schoolleidersregister PO de eerste ideeën aan u voor. Ze...

  • Het Schoolleidersregister PO zoekt klankbordleden die helpen met het verder ontwikkelen van de nieuwe herregistratiecriteria. Er zijn klankbordgroep bijeenkomsten voor onder meer schoolbestuurders.

  • Schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs krijgen in hun werk te maken met nieuwe ontwikkelingen in een steeds veranderende omgeving. Als onderdeel van een verkenning van het...

  • Het Schoolleidersregister PO neemt een hoge vlucht. Vijfduizend schoolleiders hebben zich er inmiddels voor ingeschreven. Daarmee is een half jaar na de start van het register de helft van het totale aantal schoolleiders aangemeld.

  • Het aantal schoolleiders en schoolbesturen dat zich heeft ingeschreven voor het Schoolleidersregister PO, blijft stijgen. Ruim 45 procent van het aantal schoolleiders in Nederland en zo'n 40 procent van de schoolbesturen hebben zich ervoor aangemeld. De criteria voor volledige registratie zijn inmiddels bekend geworden.

  • Het Schoolleidersregister PO bouwt aan het beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. De komende maanden organiseert het regionale bijeenkomsten waarin schoolleiders hierover kunnen meepraten en zo kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het register.

Pagina's