• Het kabinet heeft aangekondigd dat kinderen tot en met 12 jaar weer zwemles mogen krijgen vanaf 16 maart. NL Zwemveilig heeft in het witboek over zwemveiligheid informatie gebundeld over hoe scholen kunnen bijdragen aan de zwemveiligheid van leerlingen.

 • In het nieuwe protocol staat dat er een duidelijke overdracht moet zijn tussen leraar en zwembadmedewerker. Vóór elke zwemles moet een groepsleerkracht alle bijzonderheden, bijvoorbeeld als een kind de taal niet goed spreekt of iets mankeert, met de badmeester of -juf bespreken en schriftelijk vastleggen.

 • De twee leerkrachten van Salam zijn vrijgesproken van schuld aan haar dood. De drie badmeesters krijgen ieder een taakstraf van zestig uur. Het Syrische meisje verdronk in 2015 tijdens het schoolzwemmen in Rhenen.

 • Volgende week dinsdag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de badmeesters en leerkrachten van het in 2015 verdronken meisje Salam. Mochten zij schuldig worden bevonden, dan zal dat scholen zeker niet motiveren te gaan zwemmen met kinderen, zegt de PO-Raad in Dagblad Trouw en Het Parool.

 • Het Openbaar Ministerie wil drie docenten van een basisschool en twee badmeesters vervolgen voor de verdrinking van het Syrische meisje dat vorig jaar na de zwemles dood gevonden werd in een zwembad in Rhenen. Dat meldde de NOS eerder deze maand. De PO-Raad spreekt op nos.nl van een unieke en bijzondere zaak en zal een eventuele vervolging met arendsogen volgen.

 • Wat zijn de tarieven voor schoolzwemmen en leerlingenvervoer in verband met schoolzwemmen in de materiële instandhouding voor het (V)SO?

  De invoering van passend onderwijs betekent een verandering van de bekostigingssystematiek voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ((v)so). De materiële bekostiging bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit de basis- en de ondersteuningsbekostiging.

  De basisbekostiging per leerling is voor alle (v)so-scholen/instellingen gelijk. Voor de instellingen in de clusters 1 en 2 is de ondersteuningsbekostiging een vast bedrag per instelling.

  Voor de clusters 3 en 4 zijn er drie categorieën leerlingen waarvoor een ondersteuningsbedrag wordt vastgesteld. Deze ondersteuningsbedragen worden in principe betaald door de samenwerkingsverbanden die daarvoor een normbekostiging voor de zware ondersteuning ontvangen.

  Omdat deze veranderingen leiden tot herverdeeleffecten bij samenwerkingsverbanden is er in de Wet passend onderwijs een overgangsregeling getroffen. In artikel 5 van deze regeling worden de daarvoor benodigde bedragen vastgesteld.

  Er is dus geen gelabeld tarief meer ten behoeve van het schoolzwemmen en vervoer leerlingen.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u hier en hier