• Het Project Preventie Seksuele Intimidatie krijgt steeds vaker vragen over seksueel gedrag van leerlingen. Hoe gaan we daarmee om in het onderwijs? Het nieuwe e-zine van onder meer het Centrum School en Veiligheid geeft antwoorden op die vraag. Daarnaast organiseert de Onderwijsalliantie een wedstrijd over seksuele diversiteit. Scholen kunnen voorbeelden en lesmaterialen over dit thema insturen.

  • Ieder jaar organiseert het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI/APS) een landelijke conferentie voor contactpersonen en beleidsmakers in het primair onderwijs. Actuele ontwikkelingen rondom...