• Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Een gemiddelde groep in het basisonderwijs telde in 2014 23,26 leerlingen. Om precies te zijn 0,04 kind minder dan een jaar eerder in 2013. Dat berekende de Dienst Uitvoering Onderwijs op basis van een steekproefonderzoek. DUO concludeerde uit die steekproef dat 0,04 kind verwaarloosbaar klein is en dat de groepsgrootte dus de afgelopen tijd stabiel is gebleven.  

  • Terwijl het hele scholenveld in vakantiestemming is, de leerlingen hun laatjes opruimen, leraren de rapporten schrijven en velen de koffer al hebben gepakt, is het  goed om even  terug te blikken op het afgelopen schooljaar. Een bewogen jaar voor het primair onderwijs, maar ook een jaar waarin de PO-Raad en haar leden een duidelijk stempel hebben kunnen drukken op het onderwijsbeleid.

  • Toen duidelijk werd dat de grote Amsterdamse onderwijsorganisatie Amarantis naar de afgrond gleed, voelden wij het al aankomen: Dit gaat gevolgen hebben voor alle onderwijssectoren. Bestuurlijk Nederland is toch al niet populair bij de politiek en de media. Als dan een onderwijsinstelling zulke financiële problemen krijgt door toedoen van het management, is dat een zwarte dag voor het gehele onderwijs.

Pagina's