• Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zoekt voor een project goede praktijkvoorbeelden waarin leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte les krijgen binnen het reguliere of speciale onderwijs of voorbeelden waarin scholen voor speciaal onderwijs samenwerken met reguliere scholen.