• De PO-Raad en VO-raad hebben Marja Blom, voorzitter CvB van Willibrord Stichting en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht, voorgedragen als stuurgroeplid van het Nationaal Regieorgaan...

  • Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking...

  • De PO-Raad heeft dit jaar weer beschikking gekregen over middelen voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de sector primair onderwijs. Hier leest u meer over de 13 projecten, die zijn...

  • Net als in 2009 heeft de PO-Raad in 2010 de beschikking gekregen over een gedeelte van de middelen die bestemd zijn voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs. De...

  • De LPC (Landelijke Pedagogische Centra APS, CPS en KPC Groep) gaan in het kader van de subsidie die zij van OCW ontvangen in 2012 onderzoeken uitvoeren op het gebied van een aantal onderwijsthema’s...

  • Op 1 april was de sluitingstermijn voor de vooraanmeldingen van de SLOA-regeling 2011. De PO-Raad heeft van tachtig besturen een aanvraag ontvangen. Op dit moment buigt een externe organisatie,...

  • Onlangs nam Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, een informatie- en interventiecanon voor opbrengstgericht werken in het primair onderwijs in ontvangst. Deze producten zijn opbrengsten van het...

  • Als vertegenwoordiger van de sector ontvangt de PO-Raad sinds 2009 jaarlijks middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de...