• De PO-Raad is verheugd dat het veiligheidsgevoel op scholen hoog is. In 2018 voelt zo’n 97% van de leerlingen in het primair onderwijs zich veilig, tegenover 94% van het personeel. Daarnaast blijkt dat het aantal pestgevallen op scholen tussen 2016 en 2018 met 15.000 leerlingen is gedaald. Dit blijkt uit de kamerbrief en resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018 die vandaag werden gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hieronder vallen nu ook vrijwilligers die werken met leerlingen op scholen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden voor de regeling.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) is blij met de stappen die scholen hebben gemaakt als het gaat om het bevorderen van sociale veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen gemakkelijker praten over pestgedrag, scholen voortvarend aan de slag zijn gegaan met anti-pestprogramma’s en sociale veiligheid meer monitoren.

  • De reeks getuigenissen die door #MeToo naar boven komen, maken duidelijk dat seksuele integriteit extra aandacht verdient. Stichting School & Veiligheid biedt scholen een handreiking om hier schoolbreed mee aan de slag te gaan. De visie is gebaseerd op kennis uit onderzoek en geeft ook inzicht in wat volgens de wet kan en mag. 

  • In België ontstond gisteren ophef toen een intern document over ‘radicaliserende kinderen’ op een basisschool in het Vlaamse Ronse uitlekte. Voor ondersteuning bij het signaleren van radicalisering binnen het onderwijs en het aan de orde stellen van dit soort moeilijke thema’s in de klas, verwijst de PO-Raad naar de themapagina over radicalisering van de Stichting School & Veiligheid.

  • Iedere school krijgt een vaste contactpersoon bij de politie en de politie wil vaker op school komen. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn. De drempel naar contact met de politie moet zo laag mogelijk worden, beginnend op de basisschool. Dat schrijft de politie in haar visie en ambitiedocument 'Politie en schoolveiligheid'. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van een gespreksleidraad van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  • Het is voor leraren ingewikkeld pestgedrag te herkennen en dat lukt ook niet altijd goed. Dat stelt onderzoeker Beau Oldenburg in haar proefschrift waarop ze deze maand aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

  • Scholen slagen erin de veiligheidsbeleving op school stabiel hoog te houden en in sommige gevallen te verbeteren. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer over de eerste monitoring van de Wet (sociale) veiligheid op school. Blijvende aandacht voor een veilige school blijft van belang.

  • Veilig Thuis moet een radar worden voor het opsporen van kindermishandeling. Iedere beroepsgroep moet zijn eigen norm opstellen over wanneer de professional een melding moet doen bij Veilig Thuis. Daarover waren de partijen het gisteren eens tijdens het ao kindermishandeling in de Tweede Kamer. De PO-Raad is blij met deze ontwikkeling, want het systeem is op dit moment niet sluitend. 

  • Onderzoekers en koepelorganisaties delen de kritiek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op de huidige pestprotocollen die op veel scholen zijn ingevoerd. Dat schreef het Algemeen Dagblad afgelopen dinsdag. ,,Interventies moeten bij de visie en de context van de school passen", aldus de PO-Raad in de krant. 

Pagina's