• Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en VO-raad hebben een Wegwijzer programma’s sociale veiligheid ontwikkeld. Deze online wegwijzer helpt scholen een keuze te maken uit het aanbod aan beschikbare anti-pestprogramma’s.

  • Stichting School & Veiligheid organiseert samen met de PO-Raad en Vo-raad in vier regio’s samen met de ambassadeurs Sociale Veiligheid een nieuwe reeks regiobijeenkomsten sociale veiligheid. De...

  • Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’, zijn de antwoorden op deze vragen gebundeld. Het magazine geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden.

  • Het ministerie van Binnenlandse zaken wil personeel in publieke functies beter beschermen tegen agressie. Eind oktober wordt daarom de overheidscampagne 'Wees duidelijk over agressie' gelanceerd. Met een brief aan alle werkgevers met een publieke taak roept minister Plasterk (Binnenlandse zaken) bestuurders op mee te doen aan deze campagne. Ook doet de minister in de brief suggesties hoe werkgevers aandacht kunnen besteden aan sociale veiligheid voor personeel.

  • BNR Nieuwsradio stond op 31 juli stil bij de wet Sociale veiligheid op scholen die vanaf 1 augustus in werking treedt. Het gaat niet om een nieuwe wet maar om aanpassingen van al bestaande wetten.

  • De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, treedt vanaf morgen in werking. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

  • Om scholen te ondersteunen bij het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen, hebben de PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid een modelveiligheidsplan ontwikkeld: Het Digitaal Veiligheidsplan. Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht voor die borging te zorgen. Het instrument is ontwikkeld vanuit het Actieplan sociale veiligheid op school, dat de organisaties vorig jaar opstelden. 

  • De Eerste Kamer heeft op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

  • Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs. Sociale veiligheid is een speerpunt voor scholen. ,,Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.”

  • Vanaf schooljaar 2015/2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij hebben de ruimte dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat scholen over goede informatie beschikken, bijvoorbeeld over de aard van beschikbare interventies en programma’s. De PO-Raad en VO-raad werken daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen.

Pagina's