• BNR Nieuwsradio stond op 31 juli stil bij de wet Sociale veiligheid op scholen die vanaf 1 augustus in werking treedt. Het gaat niet om een nieuwe wet maar om aanpassingen van al bestaande wetten.

  • De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, treedt vanaf morgen in werking. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

  • Om scholen te ondersteunen bij het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen, hebben de PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid een modelveiligheidsplan ontwikkeld: Het Digitaal Veiligheidsplan. Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht voor die borging te zorgen. Het instrument is ontwikkeld vanuit het Actieplan sociale veiligheid op school, dat de organisaties vorig jaar opstelden. 

  • De Eerste Kamer heeft op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

  • Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs. Sociale veiligheid is een speerpunt voor scholen. ,,Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.”

  • Vanaf schooljaar 2015/2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij hebben de ruimte dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat scholen over goede informatie beschikken, bijvoorbeeld over de aard van beschikbare interventies en programma’s. De PO-Raad en VO-raad werken daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen.

  • Diverse media hebben de afgelopen dagen aandacht besteedt aan de plannen van PO-Raad, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om pesten op school aan te pakken. Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan.

  • ,,Iedere school is anders. Ieder schoolbestuur mag zelf bepalen hoe ze pesten willen aanpakken en welke methode ze daarvoor willen gebruiken", aldus Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 24 januari in een reactie in het NOS Journaal. Het journaal heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antipestprogramma's in het onderwijs en besteedt daar aandacht aan via televisie en internet.

  • Leerlingen en personeel in het primair onderwijs voelen zich op hun school doorgaans veilig. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2010-2014, van onderzoeksinstituut ITS. Wel blijft het verbeteren van de sociale veiligheid een belangrijk punt van aandacht.

Pagina's