• Het ziet ernaar uit dat scholen verplicht worden een vermoeden van kindermishandeling te registreren. Daarmee moeten kinderen die worden mishandeld sneller in beeld komen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en sneller hulp krijgen. Dat bleek dinsdag uit een overleg in de Tweede Kamer. Een meldplicht, waarvoor de Taskforce Kindermishandeling pleit, is van de baan.

 • Schoolvergelijkingssite Scholenopdekaart.nl biedt nieuwe mogelijkheden om de sociale veiligheid van leerlingen te meten en tonen. Een extra reden voor scholen om het SchoolVenster te vullen, want hiermee voldoen zij meteen aan de eisen vanuit de nieuwe Wet Sociale veiligheid. 

 • Onderwerpen als aanslagen, homoseksualiteit en antisemitisme liggen maatschappelijk gevoelig en komen gegarandeerd de school binnen. Wat is de pedagogische taak van de school? Hoe bespreek je...

 • Een kind vertoont grensoverschrijdend gedrag en ondanks het verzoek van de leerkracht gaat hij niet uit de klas. Mag een leerkracht een leerling dan vastpakken en naar buiten begeleiden?

  Er moet onderscheid gemaakt worden tussen functioneel fysiek contact en regulerend fysiek optreden. Functioneel fysiek contact is altijd toegestaan. Wanneer een leraar een kind goed op de stoel zet om de juiste schrijfhouding te krijgen, is er sprake van een vorm van functioneel fysiek contact.

  Regulerend fysiek optreden (bijv. het vastpakken en naar buiten begeleiden) geeft altijd reden tot voorzichtigheid. Er mag echter door dat voorzichtige optreden geen onveilige situatie ontstaan. Het blijft een grijs gebied, maar als regulerend fysiek optreden gericht is op de veiligheid van de leerling, van medeleerlingen of van anderen, dan wordt er geen grens overschreden. Mits het ingrijpen proportioneel is, dus passend bij de situatie.

 • 'We moeten al zoveel, nu ook dat nog?’ Die verzuchting hoort ambassadeur sociale veiligheid Ank Stegenga (regio Noord-Oost) regelmatig langskomen als het gaat over het het maken van een Veiligheidsplan ,,Dan zeg ik: kijk eens wat je allemaal al doet! De implementatie is vaak een kwestie van linken, verbinden en borgen.” Stegenga is een van de ambassadeurs betrokken bij de regiobijeenkomsten die Stichting School & Veiligheid het afgelopen jaar in samenwerking met PO-Raad en VO-raad organiseerde.

 • Een op de tien leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft vorig schooljaar te maken gehad met fysiek geweld door ouders en leerlingen. Een op de vijf leraren is daarnaast bedreigd of uitgescholden. Wel geven ze de algemene veiligheid op hun school een 8,6 als rapportcijfer. Dat blijkt uit een enquête van het Algemeen Dagblad en DUO Onderwijsonderzoek. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ,,Iedere leraar die te maken krijgt met geweld is er een te veel.’’  

 • Tijdens de landelijke conferentie Op Koers! worden workshops en lezingen gehouden die u richting geven om sociale veiligheid binnen uw school vorm te geven. U gaat in gesprek met collega's uit het...

 • Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en VO-raad hebben een Wegwijzer programma’s sociale veiligheid ontwikkeld. Deze online wegwijzer helpt scholen een keuze te maken uit het aanbod aan beschikbare anti-pestprogramma’s.

 • Stichting School & Veiligheid organiseert samen met de PO-Raad en Vo-raad in vier regio’s samen met de ambassadeurs Sociale Veiligheid een nieuwe reeks regiobijeenkomsten sociale veiligheid. De...

 • Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’, zijn de antwoorden op deze vragen gebundeld. Het magazine geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden.

Pagina's