• Op 21 januari 2015 organiseren de PO-Raad en VO-raad een experttafel voor leden over sociale veiligheid in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het actieplan dat de sectorraden hierover in oktober opstelden om sociale veiligheid verder te verbeteren.

 • Diverse scholen zijn de aflopen jaren betrokken geweest bij het project LHBT. Deze scholen hebben diverse activiteiten/ programma’s ontwikkeld die LHBT (seksuele diversiteit) op een of andere...

 • Onderwerp
  21-11-2014

  Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De Arbowet en de Kwaliteitswet bieden kaders voor de veiligheid in algemene zin. Iedere school is verplicht een veiligheidsplan te hebben, maar dit is niet voldoende. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme. Lees verder

 • Thema
  21-11-2014

  It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

 • De woordvoerder van de PO-Raad zegt op website NU.NL op 14 november dat scholen zelf een beslissing nemen over de invulling van hun Sinterklaasfeest:  "Op sommige scholen speelt dit onderwerp meer...

 • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november voor de tweede keer de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van...

 • De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van kindermishandeling te stoppen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief dat voor de tweede keer plaatsvindt. Scholen kunnen op diverse manieren meedoen aan de week. Een overzicht.

 • De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen maand over verschillende onderwerpen. Rondom debatten spreken wij regelmatig met Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Soms leidt dit tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Maar in ieder geval leidt dit tot aandacht voor de positie van het primair onderwijs.

 • De Tweede Kamer debatteert niet eind oktober maar pas in het nieuwe jaar over sociale veiligheid in het onderwijs. Het geplande debat is uitgesteld. Daarmee geeft de Kamer vertrouwen aan het primair en voortgezet onderwijs om pesten in en om school op hun eigen manier nog beter aan te pakken.

 • De PO-Raad heeft de afgelopen weken diverse vragen gehad van leden over het plan van aanpak sociale veiligheid en de betekenis ervan voor het onderwijsveld. Dat plan biedt onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan.

Pagina's