• De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van kindermishandeling te stoppen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief dat voor de tweede keer plaatsvindt. Scholen kunnen op diverse manieren meedoen aan de week. Een overzicht.

  • De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen maand over verschillende onderwerpen. Rondom debatten spreken wij regelmatig met Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Soms leidt dit tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Maar in ieder geval leidt dit tot aandacht voor de positie van het primair onderwijs.

  • De Tweede Kamer debatteert niet eind oktober maar pas in het nieuwe jaar over sociale veiligheid in het onderwijs. Het geplande debat is uitgesteld. Daarmee geeft de Kamer vertrouwen aan het primair en voortgezet onderwijs om pesten in en om school op hun eigen manier nog beter aan te pakken.

  • De PO-Raad heeft de afgelopen weken diverse vragen gehad van leden over het plan van aanpak sociale veiligheid en de betekenis ervan voor het onderwijsveld. Dat plan biedt onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan.

  • Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan. Zij mogen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig voelen. Het voorstel om scholen te verplichten te werken met specifieke anti-pestprogramma’s wordt dus losgelaten. De PO-Raad en VO-raad zijn dit overeengekomen met staatssecretaris Dekker.

  • ‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor pestsignalen en het pesten op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Het Centrum School en Veiligheid/Pestweb is initiatiefnemer van de week.

  • Persbureau ANP bericht dinsdag 16 september over het advies van de onderwijs om scholen zelf te laten bepalen hoe zij pesten aanpakken. De PO-Raad en VO-raad pleiten daar al langer voor, schrijft het ANP in een bericht op onder meer de website van de Volkskrant. Dagblad Trouw heeft een dag later eenzelfde bericht in de krant.

  • Het advies van de Onderwijsraad om scholen zelf te laten bepalen hoe ze een sociaal veilige omgeving creëren voor leerling en leraar, sluit aan bij de overtuiging van PO-Raad en VO-raad. Zij zien pesten als een fors probleem en werken daarom aan een plan om het aan te pakken. Een in de sectoren ontwikkeld plan van aanpak is effectiever, stellen ze, dan extra wetgeving zoals staatssecretaris Sander Dekker wil.

  • Werknemers op school krijgen nog wel eens te maken met agressie en geweld. Halt geeft daarom honderd gratis voorlichtingslessen aan scholen om leerlingen, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van het belang van het veilig kunnen lesgeven. Scholen die gebruik willen maken van een voorlichtingsles kunnen tot 11 oktober via Halt een les aanvragen.

  • De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar als alternatief voor erkende methodes. Scholen moeten meer ruimte hebben pesten aan te pakken op een manier die aansluit bij hun visie.

Pagina's