• De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt van de baan. De Tweede Kamer nam donderdagnacht een motie aan van D66 en VVD die het plan op losse schroeven zet. De PO-Raad en VO-Raad hebben er steeds voor gepleit dat scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen die past bij de visie van de school. Ze gaat ervan uit dat dit nu mogelijk wordt en zijn daarover verheugd.

  • Staatssecretaris Sander Dekker houdt vast aan zijn plan om scholen te verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, ondanks vooral negatieve reacties hierop uit het onderwijsveld. Dekker peilde de reactie van het veld via een internetconsultatie. Zestig procent van de reacties was afwijzend, zo laten de resultaten zien.

  • Voorlichting, lessen in omgangsvormen en een training voor leraren dragen bij aan een betere accepteren van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhtb’s) op school. Dat blijkt uit de resultaten van een proef van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op zo’n 130 scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

  • De Nederlandse Week tegen pesten zal met ingang van 2014 elk jaar gehouden worden aan het begin van het schooljaar, in de vierde week van september. Dit jaar wordt de week gehouden van 22 tot en...

  • Op 19 april is het de Landelijke dag tegen Pesten. In het hele land wordt dan stilgestaan bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Vandaag, op 17 april, lanceert Pestweb een digitaal platform tegen Cyberpesten. De PO-Raad vindt het van groot belang dat pesten op school wordt voorkomen en aangepakt. Maar met een wet, die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil, wordt volgens de PO-Raad pesten niet voorkomen.

  • Scholen moeten een antipestprogramma hebben dat theoretisch goed is onderbouwd en empirisch adequaat is onderbouwd. Ook moet duidelijk zijn beschreven wat de randvoorwaarden zijn om het programma uit te voeren. Dit zijn de drie hoofdcriteria voor anti-pestprogramma’s. Een commissie van onafhankelijke deskundigen stelde deze criteria op in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

Pagina's