• Onderwerp
  03-03-2015

  Voor sociale zekerheid en pensioenen volgt de PO-Raad de totstandkoming van landelijke wet- en regelgeving, informeert zij haar leden over veranderingen en oefent daar waar nodig invloed uit in het belang van haar leden. Voor speciale groepen op de arbeidsmarkt voert de PO-Raad overleg met onder andere UWV Werkbedrijf en Loyalis Maarwerk Administraties.

 • Thema
  01-01-2015

  Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken. Het complexe arbeidsmarktprobleem in het primair onderwijs is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. De sector beschikt zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien.

 • De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex. Als HRM-er in het primair onderwijs heeft u vaak te maken met deze ingewikkelde sociale zekerheidsmaterie op wettelijk...

 • De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex. Als HRM-er in het primair onderwijs heeft u vaak te maken met deze ingewikkelde sociale zekerheidsmaterie op wettelijk niveau, zoals de modernisering van de Ziektewet. De PO-Raad biedt daarom in samenwerking met Loyalis, de cursus "Kennis van Sociale Zekerheid in het primair onderwijs" aan.

 • Schoolbesturen hebben sinds 1 januari 2014 te maken met de Modernisering Ziektewet. Wat betekent deze wet in de praktijk?

 • Tijdens de ALV van 11 januari 2012 hebben de leden van de PO-Raad zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. De vakbonden zijn op...

 • Op 24 januari 2012 van 13:30-17:00 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep P&O in Utrecht (Domstad) voor de leden van de PO-Raad. Tijdens deze middag zal aan de hand van een casus...

 • Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012. Hieronder valt onder...

 • Het UWV bericht dat op 1 januari 2012 de regeling loonkostensubsidie (LKS) stopt. Aan de bestaande LKS-regelingen verandert niets. Met loonkostensubsidie kunt u de loonkosten laag houden. U kunt de...

 • De PO-Raad heeft een akkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over het tekenen van sociale plannen op decentraal niveau in het kader van de bezuiniging op passend onderwijs. De partijen hebben...

Pagina's