• Woensdag 16 februari boden PO-Raad voorzitter Kete Kervezee en de vertegenwoordigers van de andere belangenorganisaties de petitie tegen de bezuinigingen aan de Tweede Kamerleden aan. De petitie is...

  • De leden van de PO-Raad voorzien grote problemen voor leerlingen als gevolg van de bezuinigingen op Passend onderwijs. In een enquête van de PO-Raad geeft 97% van de respondenten aan er van uit te...

  • Voor veel ouders is het inmiddels duidelijk dat de acties tegen de bezuinigingen bittere noodzaak zijn. Voor een deel van de ouders zal echter niet meteen duidelijk zijn wat de bezuiniging op...

  • Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat jaarlijks 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De minister wil dit aantal terugdringen. Dit sluit goed aan...

Pagina's