• Hét Congres is het landelijke onderwijscongres van vereniging voor speciaal onderwijs LECSO. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal....

  • Vensters heeft een vereenvoudigde leerlingtevredenheidsvragenlijst ontwikkeld, speciaal voor het so en sbo. Om te onderzoeken of de vragenlijst goed functioneert in de praktijk wil de PO-Raad hem laten testen door leerlingen uit deze doelgroep. Bent u een so of sbo school en wilt u dit schooljaar nog een tevredenheidsonderzoek onder uw leerlingen afnemen? Doe dan mee aan de pilot!

  • De 1-op-1 klas van VSO De Korte Dreef is de winnaar van Project Speciaal. Project Speciaal is een initiatief van LECSO, het landelijk exerpertisecentrum speciaal onderwijs, dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens Hét Congres, het jaarlijkse toogcongres voor het speciaal onderwijs, dat onlangs plaatsvond. Ook leren met ICT was een belangrijk thema op het congres.

  • Wanneer gemeenten meer investeren in een ‘levensbrede aanpak’ van autisme bespaart dat miljoenen euro’s en levert dat meer levensgeluk op voor mensen met autisme. Iedere geïnvesteerde euro, levert er weer vier op. Dat blijkt uit een rapport van het programma ‘Vanuit Autisme bekeken’, dat zich inzet om het land anders met autisme te laten omgaan. De PO-Raad en Lecso zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van het programma.

  • Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

  • Erik Dannenberg gaat per 14 juli 2014 aan de slag als projectleider 'Speciaal onderwijs in de transities'. Als projectleider gaat hij een plan uitwerken om de directe belangen van de leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op een zorgvuldige wijze aandacht te geven in de diverse lopende transities.

  • Donderdag 26 juni is Change Day. Op die dag krijgt de zorg extra aandacht. Zorg en onderwijs werken nauw samen en dat wordt met de invoering van Passend onderwijs zelfs meer. Daarom ondersteunt de...

  • NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hebben hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. Met het programma zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

  • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de...

Pagina's