• De PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben op 29 januari en 8 februari j.l twee ledenraadplegingen georganiseerd voor schoolbestuurders en schooldirecties met...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • PO-Raad, VO-raad en VNG hebben in nauwe afstemming met de twee betrokken ministeries OCW en VWS het initiatief genomen een handreiking te ontwikkelen die zowel gemeenten als schoolbesturen –...

  • Het project Vensters PO besteedt specifieke aandacht aan (V)SO-scholen. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start met een onderzoek en regionale bijeenkomsten. Vensters PO is een...

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Hét Congres is een tweedaags onderwijscongres vol informatie, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en expertise met gepassioneerde mensen uit het onderwijsveld. Dit jaar wordt het...

  • Vanaf 2013 krijgt het speciaal onderwijs een eigen Leraar van het Jaar. Vooruitlopend daarop heeft de jury dit jaar Stevan Kühnen benoemd tot Ambassadeur Speciaal Onderwijs. De PO-Raad is...

Pagina's