• Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Hét Congres is een tweedaags onderwijscongres vol informatie, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en expertise met gepassioneerde mensen uit het onderwijsveld. Dit jaar wordt het...

  • Vanaf 2013 krijgt het speciaal onderwijs een eigen Leraar van het Jaar. Vooruitlopend daarop heeft de jury dit jaar Stevan Kühnen benoemd tot Ambassadeur Speciaal Onderwijs. De PO-Raad is...

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht over het vernieuwde toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van...

  • Schoolbesturen in het speciaal onderwijs kunnen kiezen volgens welke indicatoren ze worden beoordeeld op het kwaliteitsaspect 'leerlingenzorg'. Na overleg met de PO-Raad biedt de inspectie dit...

  • Minister van Bijsterveldt heeft 17 augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012. De Inspectie van het Onderwijs zal dit kader met ingang...

  • Ook de PO-Raad wordt de laatste tijd vaker benaderd door schoolbesturen, die te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer, maar ook op andere beleidsterreinen. Wij maken...

  • De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Dit heeft echter wel gevolgen voor sociale plannen, die reeds...

  • Minister van Bijsterveldt is voornemens om voor de invoering van Passend onderwijs een schooljaar langer de tijd te nemen. Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgen de schoolbesturen dan...

Pagina's